कम्पनी सम्मान

होईन। समय नाम मुहान
1 2016 फुजियान नवीन उद्यम फुजियान प्रविधि विज्ञान र प्रविधि
2 2017 फ़ुज़ियान लिथियम ब्याट्री प्रणाली उपकरण ईन्जिनियरि technology टेक्नोलोजी अनुसन्धान केन्द्र फुजियान प्रविधि विज्ञान र प्रविधि
3 2017 फुजियान व्यक्तिगत चैम्पियन निर्माण फुजियान प्रान्तीय आर्थिक र सूचना आयोग
4 2018 फ़ुज़ियान सेवा निर्माण प्रदर्शन उद्यम फुजियान प्रान्तीय आर्थिक र सूचना आयोग
5 2018 सेवा निर्माण प्रदर्शन उद्यम उद्योग र सूचना प्रविधि मन्त्रालय
6 2018 चीन मोटर वाहन उद्योग विज्ञान र प्रविधि प्रगति पुरस्कार को प्रथम पुरस्कार चीन मोटर वाहन इञ्जिनियरिंग समाज विज्ञान र टेक्नोलोजी पुरस्कार कार्य समिति
7 2019 विशेष "सानो विशाल" उद्यमको पहिलो ब्याच उद्योग र सूचना प्रविधि मन्त्रालय
8 2019 राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ती लाभ उद्यम राज्य बौद्धिक सम्पत्ति PRC को कार्यालय
9 2019 २०१२ राष्ट्रिय विज्ञान र प्रविधि प्रगति पुरस्कारको दोस्रो पुरस्कार PRC को राज्य काउन्सिल